Valda inställningar:

Välkommen till Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
Arbetsnämnd för synskadade KMA

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till huvudsakligt Kronprins Marg litet formatändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

KMA skall även främja synskadades anpassning i samhälls- och yrkeslivet, verka för ökad förståelse för synskadades särskilda svårigheter samt stödja verksamhet ägnad att förebygga och bota synskada eller förbättra synskadades situation.

Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade.