Valda inställningar:

Studiestipendium

Från och med 2017 kommer ansökningar om studiestipendium att digitaliseras. Ansökan lämnas elektroniskt via länken nedan.

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/kma/minsida

Anvisningar för studiestipendium, se bifogad länk anvisningar studiestipendium
Obs! Det är viktigt att du tar del av anvisningarna innan du fyller i formuläret.

Ansökningar i pappersform kommer inte längre att tas emot.

Ansökningsperioden öppnar den 1 augusti och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 september kl 23.59. Det är viktigt att du läser de anvisningar som finns i anslutning till länken. Blanketter i pappersform kommer inte längre att tas emot.

Meddelande om ett eventuellt beviljat stipendium kommer att lämnas under november månad.

Riktlinjer för att ansöka om studiestipendium

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, delar årligen ut
följande stipendier för studier:

1. Karin Fallenius stipendium till synskadad ungdom under 30 år för vidare studier
främst i språk

2. Johan Otto Lundgrens stipendium till synskadad ungdom för studier och därefter
yrkesutbildning.

 

 
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström 
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik