Valda inställningar:

Studiestipendium

Från och med 2017 kommer ansökningar om studiestipendium att digitaliseras. Ansökan lämnas elektroniskt via länken nedan.

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/kma/minsida

Anvisningar för studiestipendium, se bifogad länk anvisningar studiestipendium
Obs! Det är viktigt att du tar del av anvisningarna innan du fyller i formuläret.

Ansökningar i pappersform kommer inte längre att tas emot.

Ansökningsperioden öppnar den 1 augusti och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 september kl 23.59. Det är viktigt att du läser de anvisningar som finns i anslutning till länken. Blanketter i pappersform kommer inte längre att tas emot.

Meddelande om ett eventuellt beviljat stipendium kommer att lämnas under november månad.

Riktlinjer för att ansöka om studiestipendium

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, delar årligen ut
följande stipendier för studier:

1. Till minne av Karin Fallenius - stipendium till synskadad ungdom under 30 år för vidare studier främst i språk

2. Till minne av Johan Otto Lundgren - stipendium till synskadad ungdom under 30 år för studier och därefter yrkesutbildning.

 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Elisabet Svenningson
Västmannagatan 12
111 24 Stockholm