Valda inställningar:

Forskningsanslag

Från och med 2017 kommer ansökningar till forskningsanslag att digitaliseras.
Ansökan lämnas elektroniskt via länken nedan.
Ansökningsperioden öppnar den 1 maj och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 augusti kl 23.59.

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/kma/minsida

Anvisningar för forskningsanslag, se bifogad länk anvisningar forskningsanslag
Det är viktigt att du läser de anvisningar som finns i anslutning till länken.

Blanketter i papperform kommer inte att tas emot.

                                                -----------------

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har år 2018 delat
ut 2 000 000 kronor i forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador. Se vidare under länken år 2018

Professorer har rätt att ansöka om forskningsanslag hos KMA.

Ansökningarna kommer att granskas av en expertgrupp. Meddelande om eventuellt beviljat bidrag kommer att meddelas under november månad.

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
Lena Bergström
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik