Valda inställningar:

Enskilda bidrag


Stiftelsen KMA har träffat överenskommelse med Synskadades Riksförbund (SRF) om att SRF från och med 1 januari 2018 övertar i sin helhet ansvaret för KMA:s bidragsgivning till enskilda synskadade. Detta innebär självklart att du fortsatt kan söka och erhålla bidrag från KMA men din ansökan skall sändas till SRF och det är Synskadades Stiftelses och SRF:s bidragsgrupp som behandlar ansökan.

För information om Stiftelsen KMA:s bidragsändamål och villkor, se bifogad länk
villkor för ansökan enskilda bidrag 2018.

Fortsättningsvis ska SRF:s gemensamma ansökningsblankett användas och finns att tillgå på SRF:s hemsida www.srf.nu under rubriken "Stöd och service".

För information och ansökningsblankett är du välkommen att kontakta Yvonne Gille, telefon 08-39 91 54, e-post: yvonne.gille@srf.nu.

Information som avser Stiftelsen KMA:s övriga ärenden handläggs som tidigare av
Lena Bergström e-post: kma@stiftelsenkma.com.