Valda inställningar:

 

Enskilda bidrag

Stiftelsen KMA har träffat överenskommelse med Synskadades Stiftelse om att de åtar sig att i sin helhet ansvara för KMA:s bidragsgivning till enksilda synskadade genom digitalt ansökningsförfarande. Detta innebär självklart att du fortsatt kan söka och erhålla bidrag från KMA men din ansökan skall gå till Synskadades Stiftelses som behandlar ansökan.!

UNDER UPPDATERING - Uppdateras inom kort

För information om Stiftelsen KMA:s bidragsändamål och villkor, se bifogad länk
villkor för ansökan enskilda bidrag 2018. 

 

Information som avser Stiftelsen KMA:s övriga ärenden handläggs av stiftelsens sekreterare Eisabet Svenningson
e-post: kma@stiftelsenkma.com.