Valda inställningar:

Enskilda bidrag

För att ansöka om enskilda bidrag fyll i ansökan med samma namn.

Ansökan behandlas fortlöpande. Ansökan bör insändas minst två månader före aktuell aktivitet.

Ansökningar behandlas inte av styrelsen mellan den 1 juli och 20 augusti samt  mellan jul-och nyår 15 december och 10 januari. Beträffande ansökningar innan sommaruppehållet ska dock dessa vara Stiftelsen tillhanda senast 1 juni för att kunna behandlas före 1 juli. 

Klicka för ansökningsblankett och information om vilka krav som gäller för att bidrag ska kunna beviljas: Ansökan enskilda bidrag (wordformat)

Ansökan insändes till:
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla
615 94 Valdemarsvik