Valda inställningar:

Historik

Kronprins Marg litet formatStiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för
synskadade, KMA, bildades i Stockholm år 1917 under
presidium av dåvarande Kronprinsessan Margareta,
farmor till vår kung Carl XVI Gustaf.

Kronprinsessan Margareta blev nämndens första
hedersordförande.