Valda inställningar:

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, leds 
av en styrelse bestående av följande medlemmar:

Hedersordförande:
Prinsessan Christina, fru Magnuson

Ledamöter:
Helena Eriksson, Ordförande
Gunnar Dyhre, Vice Ordförande
Gerhard Winroth, Kassaförvaltare
Lena Hübinette-Håkansson
Per Arne Krantz
Lennart Nolte
Per Fagerholm
Lena Rosengren
Gunilla Stenberg Stuckey
Charlotte André, Suppleant
Adjungerad sekreterare:
Lena Bergström

Revisorer:
Auktoriserad revisor Evy Jakobsson, PWC
Suppleant:
Auktoriserad revisor Kerstin Moberg, PWC

Stiftelsens adress:
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
Lena Bergström
Knappekulla 
615 94 Valdemarsvik 
e-post: kma@stiftelsenkma.com