Valda inställningar:

Verksamhet

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har under
år 2016 lämnat bidrag till följande organisationer och föreningar:

Föreningen Synskadade Kurder i Sverige
Föreningen Synskadade Arabisktalande
Föreningen Synskadade Persisktalande
Sveriges Ledarhundsförare SLHF
Ledarhundsklubben Stockholms län
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda
FSBU Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar
Synskadades Riksförbund, SRF och dess länsorganisationer
Riksorganisationen Unga Synskadade
Unga Synskadade Stockholm

Dessa bidrag har beviljats bland annat för lägerverksamhet för synskadade barn, utbildning, nordiskt samarbete och hjälpverksamhet bland behövande synskadade.

KMA har under 2016 delat ut 2 miljoner i anslag till medicinsk forskning rörande
synskador.

KMA har under 2016 lämnat ekonomiskt bidrag till enskilda sökanden.