Valda inställningar:

 

Länsorganisationer

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har
länsorganisationer som har bildats för att kunna bistå synskadade ute i landet.

Ansökan om bidrag till enskilda synskadade och till lokal verksamhet sökes hos
respektive länsorganisation.

Stiftelsen KMA
Kontaktperson: Elisabet Svenningson, sekr
Västmannagatan 12 111 24 Stockholm, mobil 070 646 92 22
e-post: kma@stiftelsenkma.com

Representanter för länsorganisationerna:

Föreningen Synskadades Vänner i Uppsala län
Kontaktperson: ordförande Lena Hübinette-Håkansson
Floragatan 10, 752 18 Uppsala
tel 018-50 36 49, 0733-32 88 99
e-post: hubinette.hakansson@gmail.com

Föreningen Synskadades väl i Östergötland
Kontaktperson: Birgitta Nilsson, Skolgatan 23 A
582 38 Linköping
mobil 070 989 04 60

Synskadades Vänner i Kalmar län
Kontaktperson: Berit Steiner, Stationsgatan 9 B
593 31 Västervik, 073-277 06 85
e-post: beritsteiner@gmail.com

Synskadades vänner på Gotland
Kontaktperson: Anita Leksäther, Kolgårdsgatan 11
621 38 Visby, 070 647 79 11, 0498-27 79 11
e-post: anita.leksather@telia.com

Föreningen Synskadades vänner i Blekinge län

Kontaktperson: Charlotte André, Vinberga Egendom 106,
373 53 Ramdala, mobil 0725-71 44 48
e-post: charlotte.andre89gmail.com

Stiftelsen för Synskadade i f.d. Malmöhus län
Kontaktperson: Ulf Olsson, Danielslundsgatan 14
262 33 Ängelholm, tel 0723-98 31 90
e-post: ulf.g2.olsson@hotmail.com

Föreningen De Blindas Vänner i Göteborg

Kontaktperson: Per Wikander, Näs Mossvägen 19
444 96 Ödsmål, tel 0303-77 34 10
e-post: per.wikander@telia.com

Synskadades Vänner i Skaraborgs län
Kontaktperson: Maria Lundberg Ohlsson, Hamngatan 6 E
542 30 Mariestad, mobil 070-377 80 79, 076-721 11 24
e-post: maria.lundbergohlsson@telia.com

Värmlands länavdelning av Kronprinsessan Margaretas
arbetsnämnd för synskadade
Kontaktperson: Anne-Cathrine Frank-Bäckskog 
Trumberget 7, 663 32 Skoghall, tel:054-51 70 61, 073-061 70 53
e-post: ac.frank@bahnhof.se

Synskadades Vänner i Västmanland
Kontaktpersoner: Margareta Söderlund, Segelsberga 207,
731 97 Köping, tel 0221-320 02, 070-658 29 24
e-post: segelsberga@outlook.com
Birgitta Clasing, 070 831 09 00
clasingbirgitta@gmail.com


Föreningen Synskadades Vänner i Gävleborgs län
Kontaktperson: Lissbritt Landén, Kaveldunsvägen 12,
806 36 Gävle, mobil 070-342 36 40
e-post: liss.landen@gmail.com

Synskadades Vänner i Västerbottens län
Kontaktperson: Liselotte Hellgren, Nygatan 38 A, 903 30 Umeå
mobil 0730-93 02 93
e-post: liselotte.hellgren@swedbank.se


Föreningen Synskadades Vänner i Norrköping 
Kontaktperson: ordförande Margareta Elmberg, Katterumsväg 13,
602 10 Norrköping, mobil 0730-88 42 98
e-post: elmberg.m@telia.com
sekr: e-post: marienilsson@outlook.com