Valda inställningar:

Länsorganisationer

 

 

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har
länsorganisationer som har bildats för att kunna bistå synskadade ute i landet.

Ansökan om bidrag till enskilda synskadade och till lokal verksamhet sökes hos
respektive länsorganisation.

Enskilda kan också söka bidrag direkt hos KMA, se Enskilda bidrag

Representanter för länsorganisationerna:

Stockholms läns nämnd för synskadade
Kontaktperson 1: Agneta Clavering, sekr/anslagsansökning
Nathorstvägen 40, 121 37 Johanneshov
tel: 08-6404286, mobil 070-477 60 83
e-post: agneta.clavering@gmail.com
Kontaktperson 2: Maud Bergelin Olinder, sekr/korresponderande, 
Ångströmsgatan 11, 112 69 Stockholm, tel: 08-6675493,
e-post: germund.maud@comhem.se

Ansökningar till Stockholms läns nämnd för synskadade 15/9 och 1/3.
Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt.

Föreningen Synskadades Vänner i Uppsala län
Kontaktperson: Annette Hallin, Mumingatan 27, 753 08 Uppsala 
tel: 018-42 58 31, 076-30 85 011
e-post: annette.hallin@gmail.se

Södermanlands läns arbetsnämnd för synskadade
och de Synskadades Vänner i Nyköping
Kontaktperson: Birgitta Wennberg, Tullportsgatan 24 B,
611 33 Nyköping, tel: 0155-28 99 94, 070-644 64 62
e-post: birgitta.wennberg@blixtmail.se

Föreningen Synskadades väl i Östergötland
Kontaktperson: Mai-Britt Larsson, Åsgatan 1,
582 28 Linköping, tel: 013-21 11 20
e-post: mai-britt.larsson@telia.com

Synskadades Vänner i Kalmar län
Kontaktperson: Christina Kennberg, Hällstigen 14,
387 50 Köpingsvik, tel: 070 351 36 70
e-post: christina.kennberg@gmail.com

Synskadades vänner på Gotland
Kontaktperson: Gudrun von Corswant, Lummelunda, Etebols 142,
621 71 Visby 
tel: 0498-313 06
e-post: gudrunvc@telia.com

Föreningen Synskadades vänner i Blekinge län
Kontaktperson: Charlotte André, Ronnebygatan 42,
371 33 Karlskrona, tel: 0708-32 49 45
e-post: charlotte.andre@sparbankenikarlshamn.se

Stiftelsen för Synskadade i f.d. Malmöhus län
Kontaktperson: Maina Ewenborg, Lagmansgatan 2 B
214 66 Malmö, tel: 040-91 57 54
e-post: maina.ewenborg@gmail.com

Föreningen De Blindas Vänner i Göteborg
Kontaktperson: Per Wikander, Näs Mossvägen 19
444 96 Ödsmål, tel 0303-77 34 10
e-post: per.wikander@telia.com

Synskadades Vänner i Skaraborgs län
Kontaktperson: Maria Lundberg Ohlsson, Hamngatan 6 E
542 30 Mariestad, tel: 070 377 80 79, 076 721 11 24
e-post: maria.lundbergohlsson@telia.com

Värmlands länavdelning av Kronprinsessan Margaretas
arbetsnämnd för synskadade
Kontaktperson: Anne-Cathrine Frank-Bäckskog 
Trumberget 7, 663 32 Skoghall, tel:054-517061, 073-0617053
e-post: ac.frank@bahnhof.se

Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län
Kontaktperson: Ragnhild Christiansen, Länsstyrelsen, 701 86 Örebro,
tel: 010-224 87 01
e-post: ragnhild.christiansen@lansstyrelsen.se

Synskadades Vänner i Västmanland
Kontaktperson: Margareta Söderlund, Segelsberga 207,
731 97 Köping, tel 0221-320 02, 070-658 29 24
e-post: segelsberga@swipnet.se


Föreningen Synskadades Vänner i Gävleborgs län
Kontaktperson: Lissbritt Landén, Kaveldunsvägen 12,
806 36 Gävle, tel: 070 342 36 40
e-post: landen.liss@comhem.se

Synskadades Vänner i Jämtlands län
Kontaktperson: Ewa Lundberg, Hara 270, 832 94 Orrviken,
mobil: 070-327 73 93
e-post: ewalundberg@hotmail.se

Synskadades Vänner i Västerbottens län
Kontaktperson: Anette Sundbom, Måttgränd 97,
906 24 Umeå, tel: 090-18 98 48, mobil 070-549 24 44
e-post: sundbomanette@gmail.com

Föreningen Synskadades Vänner i Norrköping 
Kontaktperson: Margareta Elmberg, Katterumsväg 13,
602 10 Norrköping, tel 0730-88 42 98
e-post: elmberg.m@telia.com