Valda inställningar:

Ansökningsblanketter

Ansökan om forskningsanslag, organisationsbidrag och studiestipendier ska göras digitalt, se under respektive flik.

 

Ansökningsblankett Ansökan enskilda bidrag (wordformat)


Ansökningar om enskilda bidrag ska sändas till:

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade KMA
Lena Bergström
Knappekulla 
615 94 Valdemarsvik