Valda inställningar:

Ansökningsblanketter

Ansökan om forskningsanslag, organisationsbidrag och studiestipendier ska göras digitalt, se under respektive flik.

Beträffande ansökningar om enskilda bidrag ska dessa från och med 1 januari 2018 behandlas av Synskadades Riksförbund (SRF). Se vidare under fliken "enskilda bidrag".

Ansökan om fondmedel ur Synskadades Stiftelse, Stiftelsen KMA samt vissa andra stiftelser, vänligen gå in på hemsidan www.srf.nu och vidare under rubriken Stöd och Service.

För information och ansökningsblankett är du välkommen att kontakta Yvonne Gille på SRF, telefon 08-39 91 54, e-post: yvonne.gille@srf.nu.

Kontaktperson för Stiftelsen KMA är som tidigare
Elisabet Svenningson, e-post: kma@stiftelsenkma.com