Valda inställningar:

Förändring i KMA:s styrelse


Vid styrelsemötet den 28 april beslöts att utse Helen von Sydow till vice ordförande efter avgående Lena Hübinette Håkansson.
Till efterträdare efter avgående Lennart Nolte utsågs Tiina Nummi-Södergren, SRF.
Lena Hübinette Håkansson och Lennart Nolte avtackades vid styrelsens årsmötesmiddag.
Båda har många års erfarenhet i styrelsen och har arbetat med stort engangemang för att förbättra de synskadades villkor i samhället.


Skriven av:
Lena Bergström
2022-04-30 12:32