Valda inställningar:

 

Länsorganisationer

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har
länsorganisationer som har bildats för att kunna bistå synskadade ute i landet.

Ansökan om bidrag till enskilda synskadade och till lokal verksamhet sökes hos
respektive länsorganisation.

Stiftelsen KMA
Kontaktperson: Lena Bergström, sekr
Knappekulla, 615 94 Valdemarsvik, mobil 070 537 27 20
e-post: kma@stiftelsenkma.com

Representanter för länsorganisationerna:

Stockholms läns nämnd för synskadade
(under upphörande)
Carin Hjalmarson, Carl Malmstens väg 14
170 73 Solna, tel 070-950 99 36
e-post: karin.hjalmarson@srf.nu

Föreningen Synskadades Vänner i Uppsala län
Kontaktperson: ordförande Lena Hübinette-Håkansson
Floragatan 10, 752 18 Uppsala
tel 018-50 36 49, 0733-32 88 99
e-post: hubinette.hakansson@gmail.com

Södermanlands läns arbetsnämnd för synskadade
och de Synskadades Vänner i Nyköping
Kontaktperson: Birgitta Wennberg, Tullportsgatan 24 B,
611 33 Nyköping, tel: 0155-28 99 94, 070-644 64 62
e-post: birgitta.wennberg@blixtmail.se

Föreningen Synskadades väl i Östergötland
Kontaktperson: Maria Krantz, Skolgatan 32
582 38 Linköping
e-post: maria.k.krantz@gmail.com

Synskadades Vänner i Kalmar län
Kontaktperson: Berit Steiner, Stationsgatan 9 B
593 31 Västervik, 073-277 06 85
e-post: beritsteiner@gmail.com

Synskadades vänner på Gotland
Kontaktperson: Gudrun von Corswant, Lummelunda, Etebols 142,
621 71 Visby 
tel: 0498-313 06, 070-669 19 66
e-post: gudrunvc@telia.com

sekr: e-post: maryanne.buskas@hotmail.com

Föreningen Synskadades vänner i Blekinge län
Kontaktperson: Charlotte André, Vinberga Egendom 106,
373 53 Ramdala, mobil 0725-71 44 48
e-post: charlotte.andre89gmail.com

Stiftelsen för Synskadade i f.d. Malmöhus län
Kontaktperson: Ulf Olsson, Danielslundsgatan 14
262 33 Ängelholm, tel 0723-98 31 90
e-post: ulf.g2.olsson@hotmail.com

Föreningen De Blindas Vänner i Göteborg
Kontaktperson: Per Wikander, Näs Mossvägen 19
444 96 Ödsmål, tel 0303-77 34 10
e-post: per.wikander@telia.com

Synskadades Vänner i Skaraborgs län
Kontaktperson: Maria Lundberg Ohlsson, Hamngatan 6 E
542 30 Mariestad, mobil 070-377 80 79, 076-721 11 24
e-post: maria.lundbergohlsson@telia.com

Värmlands länavdelning av Kronprinsessan Margaretas
arbetsnämnd för synskadade
Kontaktperson: Anne-Cathrine Frank-Bäckskog 
Trumberget 7, 663 32 Skoghall, tel:054-51 70 61, 073-061 70 53
e-post: ac.frank@bahnhof.se

Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län
Kontaktperson: Lena Berglund, Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
tel: 010-224 87 20
e-post: lena.g.berglund@lansstyrelsen.se

Synskadades Vänner i Västmanland
Kontaktperson: Margareta Söderlund, Segelsberga 207,
731 97 Köping, tel 0221-320 02, 070-658 29 24
e-post: segelsberga@swipnet.se


Föreningen Synskadades Vänner i Gävleborgs län
Kontaktperson: Lissbritt Landén, Kaveldunsvägen 12,
806 36 Gävle, mobil 070-342 36 40
e-post: liss.landen@gmail.com

Synskadades Vänner i Jämtlands län
Kontaktperson: ordförande Ewa Lundberg, Hara 270, 832 94 Orrviken,
mobil: 070-327 73 93
e-post: ewalundberg@hotmail.se

Synskadades Vänner i Västerbottens län
Kontaktperson: Liselotte Hellgren, Nygatan 38 A, 903 30 Umeå
mobil 0730-93 02 93
e-post: liselotte.hellgren@swedbank.se

Föreningen Synskadades Vänner i Norrköping 
Kontaktperson: ordförande Margareta Elmberg, Katterumsväg 13,
602 10 Norrköping, mobil 0730-88 42 98
e-post: elmberg.m@telia.com
sekr: e-post: marienilsson@outlook.com