Valda inställningar:

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, leds 
av en styrelse bestående av följande medlemmar:

Hedersordförande:
H.M. Drottning Silvia
Ledamöter:
Helena Eriksson, Ordförande, mobil 0703-61 43 70
Lena Hübinette-Håkansson, vice ordförande, mobil 0733-32 88 99
Gerhard Winroth, Kassaförvaltare
Per Arne Krantz
Lennart Nolte
Per Fagerholm
Lena Rosengren
Charlotte André
Helen von Sydow

Adjungerad sekreterare:
Lena Bergström

Revisorer:
Auktoriserad revisor Evy Jakobsson, PWC
Suppleant:
Auktoriserad revisor Kerstin Moberg, PWC

Stiftelsens adress:
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
Lena Bergström
Knappekulla 
615 94 Valdemarsvik,
mobil 070-537 27 20
e-post: kma@stiftelsenkma.com