Valda inställningar:

Forskningsanslag 2022


Styrelsen för Stiftelsen KMA har vid sitt styrelsemöte den 19 oktober beslutat om forskningsanslag till ett totalt belopp om 2 950 000 kr för år 2022.
se bifogad länk "Forskningsanslag 2022"


Skriven av:
Lena Bergström
2022-12-01 18:38